Verteren van voedsel begint in de mond

Verteren van voedsel begint in de mond. Is goed kauwen daarom belangrijk? Smoothies zijn populair omdat ze lekker en makkelijk zijn. In de rubriek Gezond […]

Kunnen we niezen in onze slaap?

Gepubliceerd in NRC, 07-05-2021 door Nienke Beintema In onze slaap leidt ons lichaam een heel eigen leven. Het ademt en het woelt, het herstelt en […]

Voorjaar 2021 dagen gesloten

In het voorjaar van 2021 is ons tandtechnisch laboratorium gesloten op:Maandag 5 april 2021 – tweede paasdagDinsdag 27 april 2021 – KoningsdagDonderdag 13 mei 2021 […]

CRKBO erkenning weer voor 4 jaar rond

Goedegebuure tandtechniek organiseert al sinds 2000 nascholingscursussen voor tandartsen onder de naam ‘College door collega’s’. Op 10 maart 2021 zijn wij weer ge-audit voor de […]

De éénvleugelige adhesiefbrug

Solitaire fronttandvervanging: Implantaat met kroon of éénvleugelige adhesiefbrug.Vóór de Covid-periode werd op congressen steeds vaker de indirecte anterieure cantilever adhesiefbrug geprezen als optie voor solitaire […]

Winterweer en onze bezorging

Door het winterweer, zijn de wegen slecht berijdbaar, waardoor uw praktijk lastiger is te bereiken. Daarom graag aandacht voor het onderstaande: Dagroutes: De klanten die […]

Vacatures

We hebben op dit moment een aantal openstaande vacatures: Leidinggevend prothesetechnicus We zijn altijd op zoek naar KPT-ers of tandtechnici die ruime ervaring hebben met […]