Bijzondere tandtechniek voor de bijzondere tandheelkunde

Uitblinker op het gebied van bijzondere (unieke) prothetische voorzieningen voor gedifferentieerde tandartsen die werkzaam zijn voor bijzondere zorggroepen in de Bijzondere Tandheelkunde zoals de MaxilloF aciale Prothetiek, Angstigen & Gehandicapten en op gebied van de Orofaciale pijn (Tandarts – Gnatholoog).

Uitblinker in het bedenken, digitaal ontwerpen en vervaardigen van duurzame (uitneembare) prothetische voorzieningen in Polyoxymethyleen voor patiënten met aangeboren of verworven afwijkingen of patiënten met pijn of problemen hebben met kauwen.