College door Collega’s is een initiatief van Goedegebuure Tandtechniek. De cursussen hebben een Q-certificering en leveren u dus geaccrediteerde punten op voor het Kwaliteits Register Tandartsen en zijn altijd kleinschalig.

College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar. De groepen zijn nooit groter dan 8 cursisten. We streven er naar om regelmatig cursussen te ontwikkelen waarin theorie en praktijk – college en practicum – gecombineerd worden.

Bijvoorbeeld praktische mondfotografie, gebitsslijtage/restaureren, snurken/ slaapapneu, adhesief/keramiek/composiet, orofaciale pijn/opbeetplaten, de ‘VP’, etc.

In deze cursussen proberen we een connectie te maken tussen 

tandheelkunde en tandtechniek. Beide professies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden hetgeen naar onze smaak in nascholings cursussen niet altijd voldoende tot uiting komt. We streven er naar cursussen te ontwikkelen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

Het ‘college’ ofwel het theoretische deel wordt gehouden in de cursusruimte van Goedegebuure tandtechniek in Ede waar tijdens de presentatie in een bijna huiskamerachtige setting altijd lekkere Nespresso koffie en diverse theesoorten geserveerd worden.

Het ‘practicum’ – het klinische deel – wordt gehouden in het naastgelegen pand van de tandartspraktijk Ede Mondzorg. In dat pand bevinden zich vier goed geoutilleerde behandelkamers waar we tijdens de cursus over kunnen beschikken.