Expert in gebitsslijtage

Ervaar de tandtechnicus die adhesief en minimaal invasief met u mee denkt

Melt down
Gebitsslijtage geeft op een chemische dan wel mechanische manier verlies van tandweefsel. De gevolgen van pathologische gebitsslijtage zijn groot en omvatten verlies van tandanatomie en blootliggend dentine kortom, het veranderen van anatomische verhoudingen op element niveau (letterlijk een ‘melt down’) heeft op langere termijn ingrijpende gevolgen voor esthetiek en functie.

Inspiratie in overvloed
We houden ons bij Goedegebuure tandtechniek zo’n 10 jaar zeer intensief bezig met gebitsslijtage. Het inspireert ons elke keer weer opnieuw om zo’n prachtige casus tot een goed einde te brengen, minimaal invasief en adhesief met de behandeling meedenkend. Om te kunnen meedenken hebben we informatie nodig: twee alginaat afdrukken, een ‘mock up’, de Centrale Relatie registratie en digitale mond- en portretfoto’s. We plannen aan de hand van de ‘mock up’ de opwas en voeren deze uit. We brengen alleen maar was aan waar we tandmateriaal missen en bouwen een nieuwe occlusie en disclusie in. Vervolgens brengen we advies uit zoals wij als tandtechnicus naar die specifieke casus kijken. Welke elementen restaureer je met direct- en welke met indirect composiet (of andere indirecte restauraties).

Concept ontwikkeld
We hebben samen met Nittert Postema een restauratief behandelconcept ontwikkeld dat door iedere behandelaar die enige affiniteit met de adhesieve tandheelkunde heeft, uitgevoerd kan worden. Deze step by step benadering maakt de behandeling erg overzichtelijk. Het concept dat wij sinds 2005 toepassen is er een dat heel goed en voorspelbaar werkt, dat overzichtelijk, eenvoudig, betaalbaar en vaak gefaseerd uit te voeren is.

Meer informatie over tandslijtage
Op de website tandslijtage.nl kunt u terecht voor meer informatie over tandslijtage. Zo leggen we uit wat tandslijtage precies is, vindt u op deze website enkele foto’s met voorbeelden van tandslijtage en geven we u informatie over specialisten op dit gebied, de slijtage tandartsen.

Ook tandartsen kunnen hier terecht voor meer informatie over tandslijtage. Zo vindt u hier meer informatie over het protocol bij tandslijtage en cursussen waarin u zelf leert tandslijtage te behandelen.
www.tandslijtage.nl

College door collega’s
Als u wilt kunt u bij ons een cursus volgen over de restauratieve behandeling van pathologische gebitsslijtage. We kunnen een cursus van één dag organiseren, bijvoorbeeld voor uw studiegroep. We geven ook gecombineerde cursussen waarin 5 dagdelen colleges en 4 dagdelen practicum opgenomen zijn. Bent u daar in geïnteresseerd kijkt u dan op www.collegedoorcollegas.nl

Ervaar de tandtechnicus die adhesief en minimaal invasief met u mee denkt

Melt down
Gebitsslijtage geeft op een chemische dan wel mechanische manier verlies van tandweefsel. De gevolgen van pathologische gebitsslijtage zijn groot en omvatten verlies van tandanatomie en blootliggend dentine kortom, het veranderen van anatomische verhoudingen op element niveau (letterlijk een ‘melt down’) heeft op langere termijn ingrijpende gevolgen voor esthetiek en functie.

Inspiratie in overvloed
We houden ons bij Goedegebuure tandtechniek zo’n 10 jaar zeer intensief bezig met gebitsslijtage. Het inspireert ons elke keer weer opnieuw om zo’n prachtige casus tot een goed einde te brengen, minimaal invasief en adhesief met de behandeling meedenkend. Om te kunnen meedenken hebben we informatie nodig: twee alginaat afdrukken, een ‘mock up’, de Centrale Relatie registratie en digitale mond- en portretfoto’s. We plannen aan de hand van de ‘mock up’ de opwas en voeren deze uit. We brengen alleen maar was aan waar we tandmateriaal missen en bouwen een nieuwe occlusie en disclusie in. Vervolgens brengen we advies uit zoals wij als tandtechnicus naar die specifieke casus kijken. Welke elementen restaureer je met direct- en welke met indirect composiet (of andere indirecte restauraties).

Concept ontwikkeld
We hebben samen met Nittert Postema een restauratief behandelconcept ontwikkeld dat door iedere behandelaar die enige affiniteit met de adhesieve tandheelkunde heeft, uitgevoerd kan worden. Deze step by step benadering maakt de behandeling erg overzichtelijk. Het concept dat wij sinds 2005 toepassen is er een dat heel goed en voorspelbaar werkt, dat overzichtelijk, eenvoudig, betaalbaar en vaak gefaseerd uit te voeren is.

Meer informatie over tandslijtage
Op de website tandslijtage.nl kunt u terecht voor meer informatie over tandslijtage. Zo leggen we uit wat tandslijtage precies is, vindt u op deze website enkele foto’s met voorbeelden van tandslijtage en geven we u informatie over specialisten op dit gebied, de slijtage tandartsen.

Ook tandartsen kunnen hier terecht voor meer informatie over tandslijtage. Zo vindt u hier meer informatie over het protocol bij tandslijtage en cursussen waarin u zelf leert tandslijtage te behandelen.
www.tandslijtage.nl

College door collega’slogo-college
Als u wilt kunt u bij ons een cursus volgen over de restauratieve behandeling van pathologische gebitsslijtage. We kunnen een cursus van één dag organiseren, bijvoorbeeld voor uw studiegroep. We geven ook gecombineerde cursussen waarin 5 dagdelen colleges en 4 dagdelen practicum opgenomen zijn. Bent u daar in geïnteresseerd kijkt u dan op www.collegedoorcollegas.nl

 

Klik hier voor onze eenheidsprijzen.