Goedegebuure tandtechniek hecht veel waarde aan educatie, samenwerking, innovatie en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het laboratorium is (of medewerkers van het laboratorium zijn) (bestuurs-) lid van:

Vereniging LaboratoriumHoudende Tandtechnici (VLHT)

Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT)

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)

Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)

Implantologiegroep Neder-Veluwe

Nederlands Tandheelkundig Genootschap (NTG)

International Team for Implantology (ITI)

Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)