Het behandelplan de tandheelkundige TomTom

Een van de doelen van het maken van een stappenplan is het vastleggen van het uiteindelijke doel van de behandeling en daarnaast het in kaart brengen van de benodigde behandelingen die daar aan vooraf gaan om tot dat einddoel te komen.

Er kunnen meerdere redenen zijn om een stappenplan te maken. Ten eerste heeft de tandarts zelf een duidelijk beeld over het einddoel van de behandeling en kan aan de hand daarvan een stappenplan maken. Tevens is het ingeval van horizontale of verticale verwijzing een nuttig instrument.

Aan de hand van dat stappenplan kan de tandarts een goede begroting van die specifieke behandeling opbouwen en kan ook eenvoudig een tijdsplanning van de totale behandeling daaraan koppelen.

Het behandelplan is ook een goed communicatiemiddel naar de tandtechnicus toe; bijvoorbeeld om het prothetische deel van de behandeling te bespreken. De tandtechnicus kijkt met andere ogen naar zo’n plan dan de tandarts en kan vanuit de tandtechnische hoek feed back geven. De tandtechnicus kan aan de hand van dat stappenplan redelijk nauwkeurig zijn tandtechnische begroting maken en tevens techniektijden aan de tandheelkundige behandelingen koppelen zodat de planning en doorstroming van zo’n behandeling vloeiend verloopt. Door het stappenplan aan te vullen met de gegevens van de tandtechnicus ontstaat eigenlijk een soort ‘routeplanner’, een tandheelkundige TomTom waarin duidelijk het behandeldoel is vastgelegd en de route die gevolgd dient te worden zoals deze van tevoren bepaald is.

Wié dat plan uit schrijft is niet zo van belang; het voornaamste is dát het op papier komt.

Onderstaand ziet u een voorbeeld hoe een stappenplan bij Goedegebuure Tandtechniek uitgewerkt wordt; de tandarts stuurt twee afdrukken van de patiënt en een beetregistratie met eventueel aanvullend een face bow. Hij omschrijft de wensen van de patiënt, het doel van de behandeling en hoe hij/zij van plan is dat uit te gaan voeren.

De tandtechnicus maakt modellen en monteert deze in artikulator en bekijkt de situatie, vaak overlegt hij ook intern met collega tandtechnici binnen het laboratorium.

Uit zo’n overlegsituatie komen soms nieuwe inzichten en mogelijkheden waar de tandarts nog niet aan gedacht heeft; op zich niet verbazingwekkend want een wat groter tandtechnisch laboratorium is een soort tandheelkundige ‘denktank’ omdat daar heel veel verschillende soorten werkstukken voorbij komen en de tandtechnicus neemt dat mee in zijn ervaring.

Voorbeeld:

‘patiënt G’ krijgt twee implantaten in de posities 3.6 en 4.6., deze hebben een steunende functie voor het conventioneel verankerde frame dat we gaan maken. Tevens zijn er vier kronen gepland, 3.3 3.4 4.3 en 4.4.

Vooralsnog is het niet het plan om op de implantaten abutments te plaatsen, alleen coverscrews of healing abutments, puur voor de verticale afsteuning van het frame.

In het stappenplan ga ik er van uit dat de kronen eerst gecementeerd worden en dat pas daarna het frame vervaardigd wordt omdat dat een volgorde is die op een voorspelbare manier een nauwkeurig en positief resultaat biedt.

Stappenplan: Ta: alginaatafdrukken b/o kaak

Lab; modelvervaardiging, kunststof beetplaat met waswal Techniektijd 3 werkdagen

Ta: beet vastleggen mbv kunststof beetplaat in maximale occlusie of in verhoogde positie, prepareren en afdrukken alle pijlerelementen, kleur bepalen

Lab; modelvervaardiging, inkerven, frame ontwerpen, onderfront opwassen (wordt opgebouwd met direct composiet), kronen maken (met freeswerk voor ingelegde ankers/steunen), kunststof lepel maken tbv frameafdruk. Techniektijd 10 werkdagen

Ta; kronen plaatsen, frontelementen opbouwen met composiet, implantaten voorzien van healing abutments, definitieve afdruk maken tbv frame. Beet vastleggen mbv Futar.

Lab: modelvervaardiging, artikulator montage, frame vervaardigen en opstellen Techniektijd 7 werkdagen

Ta; frame passen

Lab; frame gereed maken voor plaatsen Techniektijd 4 werkdagen

Ta; frame plaatsen.