Zoals waarschijnlijk ook bij u bekend is had de VP tijdens het pré-implantologisch tijdperk geen positief imago binnen de tandheelkunde. Dat stempel had de VP niet alleen in de tandartspraktijk, ook bij de tandtechnicus/ondernemer was ze niet geliefd vanwege het feit dat het vaak een verliesgevend product was.

Ongewenste nazorg
Achteraf bekeken is de oorzaak van dat negatieve imago van de VP onder tandartsen grotendeels  wel te verklaren; het is gewoon tot op de dag van vandaag heel erg lastig om een goed functionerende VP te vervaardigen waar een patiënt tevreden mee is. Als je het niet op de juiste manier benadert (zowel tandheelkundig – technisch als het psychosociale aspect van de behandeling) loop je de kans eindeloos tijd te moeten besteden aan nazorg met alle frustraties van dien en dan uiteindelijk een patiënt te treffen die niet tevreden te krijgen is, tenminste niet met die VP die jij gemaakt hebt. Kortom: je wordt op de duur niet blij van de VP en de VP patiënt als je de behandeling niet op de juiste manier uitvoert.

Dubbel werk voor de tandtechnicus
In het tandtechnisch laboratorium zijn er ook frustraties maar die liggen op een ander vlak. De vervaardiging van een VP is voor de tandtechnicus een arbeidsintensieve klus die vaak ook onvoldoende gehonoreerd wordt.  Vervelend genoeg krijgt de tandtechnicus de VP  ook regelmatig terug van de tandarts om na de opstelling/pasfase de beet en de opstelling te corrigeren. Soms zijn dat echt grote correcties waardoor er niets van de oorspronkelijke opstelling in takt blijft. Dat onder andere zorgt ervoor dat de VP een verliesgevend product voor de tandtechniek was en soms ook nu nog is.

Anno 2008
Wordt de VP natuurlijk vaak op implantaten gemaakt en dat maakt het eindresultaat wel meer voorspelbaar omdat door het gebruik van implantaten de kans op succes toe neemt. Bij een overkappings VP op implantaten is de tolerantie aanmerkelijk groter, tenminste technisch gesproken dan. Toch wil of kan iedere edentate patiënt zich niet laten implanteren dus blijft de noodzaak aanwezig om een technisch correcte VP te kunnen vervaardigen. Trouwens,  ook als de VP op implantaten gemaakt wordt moet deze natuurlijk technisch gezien helemaal goed zijn. Het is jammer dat er in het onderwijs aan de Nederlandse tandheelkundige faculteiten zo weinig aandacht wordt besteed aan de VP en de VP op implantaten. Tenslotte praten we bij het maken van een VP bij een patiënt over een volledige rehabilitatie. Toch is het technisch gezien niet zo gecompliceerd om tot een voor alle partijen voorspelbaar en redelijk eindresultaat te komen. Sleutelwoorden daarvoor zijn protocol en communicatie.

Communicatie met de patiënt
Vooraf met de patiënt communiceren is heel belangrijk: wat is de reden van vervanging van de bestaande prothese, zijn er klachten over de bestaande prothese, hoe oud is de bestaande prothese, wat is het verwachtingspatroon van de patiënt van de nieuwe situatie en wat zijn de wensen van de patiënt om er maar een paar te noemen.

Communicatie met de tandtechnicus
De tandarts zou de verkregen informatie niet voor zichzelf moeten houden maar doorgeven aan de tandtechnicus zodat die de specifieke informatie toe kan passen tijdens het proces van vervaardiging van de VP. De betrokkenheid van de tandtechnicus neemt toe wanneer deze de informatie van de tandarts doorgespeeld krijgt en daadwerkelijk betrokken wordt bij de behandeling en dat is helemaal goed voor het eindproduct.

Communicatie over VP protocol
‘In de vliegerij is er is geen piloot die de startbaan op gaat zonder dat hij van tevoren weet waar hij gaat landen’ . Datzelfde statement is heel goed van toepassing op tandheelkundige behandelingen in het algemeen en ook op het VP concept dat we voorstaan.

‘Nijmeegs’ product
Het bedoelde VP-concept is niet nieuw maar wel erg beproefd en door de jaren heen verder verfijnd. Het is ontwikkeld aan de Radbout universiteit, mede door Hans van Os en Nittert Postema, en is bedoeld om de gemiddelde algemeen practicus op een eenvoudige manier tot een voorspelbaar behandelresultaat te laten komen. Het is dan wel van belang dat het protocol gecommuniceerd wordt tussen tandarts en tandtechnicus en dat afgesproken wordt dat dát de enige manier van werken wordt, inclusief de afgesproken planning/tijden en materialen voor de techniekfase.

‘Comfort prothese’
Om dit VP product te onderscheiden van andere producten die wij en andere collega tandtechnici maken hebben we deze VP met bijbehorend concept een naam meegegeven; we hebben deze VP de ‘Comfort’ prothese genoemd. Als u besluit om samen met ons de Comfort prothese volgens dit beproefde en succesvolle concept te maken, raden wij u sterk aan om eerst de bijbehorende VP cursus die gegeven wordt door Nittert Postema te volgen. Het is een leuke cursus van slechts twee dagdelen met een live patiëntendemonstratie waarin alle ins en outs van het Comfort prothese protocol aan bod komen. Als u klant bent van Goedegebuure tandtechniek is deze cursus voor u gratis. Wanneer u belangstelling voor deze cursus heeft dan kunt u dat kenbaar maken op onze cursus site www.collegedoorcollegas.nl.

Als u de Comfort prothese met ons volgens dit concept maakt kunt u rekenen op een aantrekkelijke éénheidsprijs. Voorwaarde voor onze planning is dat tussen elke zitting één week zit, dan kunnen we efficiënter werken hetgeen de interne organisatie en uiteindelijk de prijs ten goede komt, betreft het een Comfort prothese op implantaten waar een Dolderstaaf in betrokken is dan hebben we daar in de pasfase één week extra voor nodig.

Garantie en nazorg
Op de Comfort prothese geven we één jaar volledige garantie. De patiënt heeft een jaar lang recht op gratis reparatie van tanden en kiezen en van de kunststof. Tevens willen we de Comfort prothese één jaar na dragen gratis polijsten en grondig reiningen voor de patiënt, deze kan daarvoor bij ons een afspraak maken. We leveren elke Comfort prothese af met een pakketje Ecosym, een bekend prothesereinigingsmiddel en met een prothesepaspoort waar de gegevens op staan van de tanden en kiezen en eventueel de implantaatonderdelen die gebruikt zijn. Dit paspoort geldt tevens als garantiebewijs.

Materialen
Bij dit Comfort concept hebt u de vrijheid om zelf een tandenmerk uit onderstaande merken te selecteren; u kunt uw keuze maken uit Candulor, Vivodent, Vivoperl of Lumin Vacuum tanden.  De kiezen die we verwerken zijn Condyloform 2 kiezen, elementen gemaakt van composiet, opgesteld volgens het Lingualised Occlusion concept.