(als reserveprothese, scanprothese of röntgendiagnostische prothese)

duplicaat prothese
Deze prothese maken we vaak voor patiënten die edentaat in de bovenkaak zijn en die beslist niet zonder prothese kunnen of willen functioneren. Je zou kunnen overwegen om bij elke volledige bovenprothese een duplicaatprothese aan te bieden en zo de patiënt van dienst te zijn.

Het protocol voor de duplicaat/reserveprothese gaat als volgt;

Tandarts
Schrijft een orderbon met het verzoek een duplicaatprothese te laten maken, vermeldt de naam van de patiënt, stuurt de bon naar het lab. en vraagt de patiënt daar een afspraak te maken.

Tandtechnicus
Ontvangt de patiënt, neemt de bovenprothese in (de patiënt wacht 1 ½ uur), treft voorbereidingen om de prothese te dupliceren en overhandigt de bestaande prothese aan de patiënt. Binnen enkele werkdagen maakt de tandtechnicus de duplicaatprothese gereed en stuurt deze naar de tandarts. We gebruiken één dentine kleurige kunststof in A2 of A3 voor de tanden en kiezen.

Alternatief  1
Deze prothese kan ook gemaakt worden voor patiënten die een prothese op implantaten dragen. Als er bijvoorbeeld aan de bestaande prothese gewerkt moet worden, of aan de supra structuur of aan allebei, is dat vaak een tijdrovende zaak. Zo’n duplicaatprothese kan met behulp van een tissue conditioner op de gingivaformers/healingabutments aardig blijven zitten en de patiënt is er even mee gered. Voor deze voorziening houdt u het protocol van de reserveprothese aan.

Alternatief  2
Als je de duplicaatprothese van transparante kunststof maakt en je laat er een paar metalen kogeltjes in aanbrengen heb je een prachtige röntgen diagnostische sjablone voor de implantologie. Voor deze voorziening houdt u het protocol van de reserveprothese aan.

Alternatief  3
Als je de duplicaatprothese van transparante kunststof maakt en je laat de tandkrans in Bariumsulfaat uitvoeren, heb je een prachtig  diagnostisch instrument om een CT scan te laten maken voor augmentatie of implantologie. Voor deze voorziening houdt u het protocol van de reserveprothese aan.