Implantologie en uitneembare voorzieningen

Terugblik
Het aanbod in suprastrukturen voor edentaten lijkt zoals het zich laat aanzien voorlopig uitgekristalliseerd. We hebben de afgelopen 25 jaar al heel wat zien passeren op dit gebied, heel wat constructies  die veelbelovend leken zijn inmiddels van de markt verdwenen of worden slechts mondjesmaat ingezet.

Edentate bovenkaak
Voor de maxilla is de Dolderstaaf in verschillende vormen overgebleven en dan met of zonder distale extensies in de vorm van staven of kogeltjes. Tevens zie je voor die indicatie de conusconstructie  meer en meer gebruikt worden en natuurlijk het nieuwe Locator systeem, dat veelbelovend lijkt.

Edentate onderkaak
Voor de mandibula zijn de drukknoppen overgebleven, een zeer klassiek retentiesysteem dat afkomstig is van het Dalbo kogelanker en een al net zo klassieke verankeringsvorm; de Dolderstaaf. Ook hier met of zonder distale extensies gebruikt. Een nieuwkomer in dit segment is het Locator systeem, van origine afkomstig van de firma Zest uit Amerika en nu overgenomen door diverse implantaatfirma’s vanwege het grote succes van deze verankering. We zijn zelf heel enthousiast over de Locator drukknop vanwege zijn eenvoud in verwerking, de nette prijs en de goede retentie.

Voor de suprastructuren in de onderkaak hebben we ook eenheidstarieven gemaakt. Als u de prijs neemt van de ‘Comfort’ prothese (wel volgens aangegeven protocol werken), kunt u dat eenvoudig vermeerderen met het implantologiedeel. We zijn van het gebruik van Straumann implantaten uitgegaan omdat dit het meest gebruikte implantaatsysteem is van onze klantengroep.

Op deze wijze maken we de calculatie van de implantologie in combinatie met de Volledige Prothetiek wel erg eenvoudig. U kunt heel helder zijn tegen uw patiënt als het gaat om de techniekkosten en natuurlijk ook naar de verzekeraar toe als u een aanvraag doet. Als u niet met Straumann implantaten werkt maar met een ander systeem willen we ook voor dát implantaatmerk een specifieke rekensom maken zodat u ook met dát merk duidelijke éénheidsprijzen tot uw beschikking heeft. Neem daarvoor contact op met Paul Goedegebuure.