De partiële kunststof prothese is een product dat zeer sterk in prijs kan variëren, afhankelijk van een heel aantal factoren zoals het aantal elementen dat gebruikt is, het gebruik van beetplaten, individuele lepels, versterkingen, gebogen ankers, etc.

We bieden u twee soorten partiële protheses aan, een basis plaatprothese genaamd type 1 en een  duurzamere plaatprothese die we type 2 genoemd hebben. Zowel type 1 als type 2 kennen een vaste prijs mits het bijbehorende protocol gevolgd is.

Protocol plaatprothese type 1:

tandarts 

maakt twee alginaatafdrukken en een alginaatafdruk van de huidige voorziening in situ. Maakt een Futar registratiebeet in maximale occlusie, bepaalt de tandkleur en laat indien nodig een schellac beetplaat maken als de Futar registratie onvoldoende stabiliteit zou bieden. Bij gebrek aan een registratieplaat zou een putty beetje in een edentaat deel ook uitkomst kunnen bieden.

tandtechnicus
vervaardigt de gipsmodellen, maakt een duplicaatmodel waarop de partiële prothese afgewerkt en afgeleverd wordt, plaatst de modellen in artikulator en maakt de prothese in één keer gereed voor plaatsen. (zonder pasfase dus)

noot 
de prothese wordt niet uitgevoerd met gebogen ankers en versterkingen, wanneer de prothese te zwak zou blijken te zijn omdat deze in het gebruik zou fractureren of te los zou zitten, kunnen we de gebogen ankers of versterkingen in de reparatiefase alsnog aanbrengen, deze reparatiekosten worden dan wel in rekening gebracht, de ankers en/of versterkingen worden daar in meegenomen.

Protocol plaatprothese type 2:

tandarts
maakt twee alginaatafdrukken en een Futar registratiebeet in maximale occlusie en een alginaatafdruk van de huidige voorziening in situ

tandtechnicus
maakt de modellen en een ruime gesloten kunststof lepel

tandarts
maakt een definitieve afdruk met een siliconen afdrukmateriaal en bepaalt de kleur van de elementen

tandtechnicus
maakt het definitieve model, het duplicaatmodel en een schellac beetplaat met waswal

tandarts
legt de beet vast met behulp van de beetplaat en spuit tevens een Futar slot ter ondersteuning

tandtechnicus
plaatst de modellen in artikulator en voert de opstelling uit

tandarts
past de plaatprothese

tandtechnicus
brengt indien nodig of gewenst ankers en versterkingen aan, perst de plaatprothese, maakt de voorziening gereed voor plaatsen en levert deze af op het model.

tandarts
plaatst de voorziening

Voor beide protocollen gelden 5 volledige werkdagen.