Die traditioneel gecementeerd worden kunnen bijvoorbeeld porselein metaal bruggen zijn,  de p-m brug  bestaat uit een onderstructuur van metaal met daarop opgebakken porselein. De meest gangbare legeringen die we daarvoor gebruiken zijn Estheticor Prisma, een palladium basis legering en Estheticor Avenir, een lichtgele hoogedele legering die voor 98 % uit goud bestaat. We modelleren de brug in z’n volledige contour en reduceren daarna de op te bakken gedeelten met 2 mm. Zo realiseer je overal een porseleinlaag die gelijk van dikte is. De preparatie eisen zijn vergelijkbaar met die van de p-m kronen. Het verdient aanbeveling om altijd een beginafdruk met alginaat te maken van de kaakhelft waarin de brug gemaakt moet worden. Zo geef je de tandtechnicus een enorme hoeveelheid extra informatie over situatie voordat er geprepareerd wordt. Mocht de patiënt een bestaande voorziening hebben als een partiele kunststofplaat of frame of een reeds bestaande brug is het zeker ook van belang dit vast te leggen in een alginaatafdruk. De brug die gemaakt is met een onderstructuur van Zirconiumoxyde is ook een brug die traditioneel gecementeerd kan worden alhoewel er ook ontwikkelingen zijn in adhesieve richting. Het grote nadeel van de volledig keramische brug is dat deze niet tijdelijk gecementeerd mag worden (nooit dus!). De kans is groot dat er micro cracks in het materiaal komen waardoor de brug jaren later (op onbegrijpelijke wijze?) spontaan fractureert. Duidelijk moet zijn dat wij bij Goedegebuure Tandtechniek niet tégen het gebruik van Zirconium zijn maar er moet eerst eens middels wetenschappelijk onderzoek aangetoond worden wat we op langere duur van Zirconiumoxyde mogen verwachten; de hechting van opbakporselein op Zirconium, de biologische gevolgen voor het lichaam, de breukgevoeligheid op de lange termijn etc.