Mooie resultaten met Estenia composiet

Estenia is bijzonder geschikt om bijvoorbeeld grote partiële restauraties met (of zonder) knobbeloverkapping te maken, een restauratie die middels de directe methode technisch gezien voor de tandarts erg lastig te realiseren en tijdrovend is met onder andere kans op postoperatieve pijn door krimp. Deze indirecte restauratie is niet kostbaar, € 132,– en door een optimale polymerisatie die gerealiseerd wordt middels licht en warmte ook duurzaam. Natuurlijk zijn de occlusie, vormgeving en contactpunten in artikulator veel beter en gemakkelijker te bewerkstelligen dan middels de directe methode. Estenia kan als partiële restauratie in elke situatie en op elke positie in de mond toegepast worden, als inlay, onlay, labiale veneer of palatinale backing. Estenia is een zeer geschikt materiaal om te gebruiken bij bruxisten. De preparatie moet afgeronde hoeken hebben en de outline dient bij voorkeur als chamfer geprepareerd te worden (liever geen bevels). Voor de dikte van de restauratie hebben we minimaal 0.8 tot 1.0 mm ruimte nodig om een duurzaam en sterk product te kunnen maken.

Adhesief bevestigen De cementering procedure treft u als bijlage aan. Wij adviseren Panavia te gebruiken omdat dit ook een product van Kuraray is dus mag je aannemen dat Estenia en Panavia broer en zus zijn. Buiten dat is er veel onderzoek gedaan naar Panavia met positieve uitkomsten hetgeen niet impliceert dat andere materialen minder geschikt zouden zijn. Een goed alternatief is om deze restauraties met composiet te plaatsen, de Cavitron is een mooi instrument om de restauratie goed op zijn plaats te brengen, u dient dan een plastic tipje op de Cavitron te plaatsen en door middel van trilling de restauratie op zijn plaats te vibreren net zolang tot de overmaat verdwenen is. Flowable composiet is niet geschikt voor deze werkwijze, het is te laag gevuld en levert op termijn geen duurzaam resultaat vanwege het verkleuren en ‘uitspoelen’ van de outline.

Erosie en bruxisme En denk ook eens aan de vaak gecompliceerde en tijdrovende behandeling van overmatige tandslijtage door erosie, bruxisme of een combinatie van die twee. Door het toepassen van partiele Estenia restauraties, eventueel in combinatie met direct composiet is zo’n behandeling terug te brengen tot een voorspelbaar realiseerbaar feit.  De basis is dan om twee studiemodellen te laten maken en deze samen te bespreken met Frank Deelen, onze specialist op het gebied van adhesieve tandheelkunde in combinatie met tandtechniek of met Paul Goedegebuure. Ook een Dahl appliance uitgevoerd in Estenia behoort tot de behandelmogelijkheden en hebben we ruime ervaring mee.

Andere toepassingsvormen Estenia gebruiken we ook op glasvezel versterkte adhesiefbruggen en met een fraai resultaat. Ook gebruiken we Estenia als veneering materiaal op uitneembare constructies zoals telescoopbruggen.

Conclusie De keuze tussen composiet en porselein als restauratiemateriaal voor indirecte technieken wordt steeds moeilijker omdat de composieten steeds betere fysische eigenschappen ontwikkelen, slijtvaster zijn en esthetisch fraaier worden. Ondanks de langere klinische ervaring met keramische materialen hebben de huidige fijn hybride composieten eigenschappen die geleidelijk de superioriteit van porselein zullen ondermijnen. Tot zover in grote lijnen de informatie die we u kunnen geven over dit mooie product met eindeloos lijkende toepassingsmogelijkheden.