Traditionele ‘ets’ bruggen, wie durft? Dit type ‘etsbrug’ maken we in ons laboratorium sinds de komst van de vezelversterking niet dagelijks meer maar ze komen toch nog wel voor. We zijn goed bekend met dit type brug, mede omdat er toch veel tandartsen waren die er slechte ervaringen mee hadden zijn we dieper in de materie gedoken om toch op verantwoorde en onderbouwde wijze een goed product neer te kunnen zetten. In tegenstelling tot de vezelversterkte brug is bij toepassing van de metalen variant ook de preparatie van belang; de metalen etsbrug is dus verminderd minimaal invasief als je dat vergelijkt met zijn vezelversterkte opvolger.

Algemeen: ‘Ze komen allemaal los’ en ‘ze laten de pijlerelementen donker kleuren’ zijn  veelgehoorde klachten over ze klassieke etsbrug met de metalen basis en de opgebakken dummy. Dat klopte ook wel maar één van die twee opmerkingen kan je voorkomen. Het grijs doorschemeren van het metaal in de pijlerelementen blijft een probleem dat je moeilijk kan pareren. Als de elementen wat opaak zijn valt het misschien wel mee. Het loskomen daarentegen heeft mede te maken met indiceren, onvoldoende prepareren en niet correct bevestigen. Er mag ook niet veel beweging in de elementen zitten. Uw collega Anne van Dalen heeft een proefschrift geschreven over ‘éénvleugelige adhesiefbruggen nader bekeken’ hieronder een korte samenvatting: Conventionele adhesief bruggen zijn aan weerszijden van de dummy voorzien van een adhesiefvleugel. Als gevolg daarvan worden de pijlerelementen door het aanbrengen van een adhesiefbrug star met elkaar verbonden. Het belasten van de pijlers of de dummy van een adhesiefbrug leidt daardoor tot wrikkende krachten in het cement. Eénvleugelige adhesiefbruggen zijn per definitie cantileverbruggen en hebben theoretisch gezien minder last van wrikkende krachten bij belasting. Langetermijnonderzoek naar de overleving van éénvleugelige cantilever adhesiefbruggen is nauwelijks voorhanden. De resultaten van onderzoek naar de overleving van conventionele adhesiefbruggen verschillen opmerkelijk tussen Europa enerzijds en de Verenigde Staten en Japan anderzijds. Deze verschillen worden verklaard en toegelicht. Cantilever en conventionele adhesiefbruggen worden met elkaar vergeleken op basis van 8 publicaties die sinds 1991 over dit onderwerp zijn verschenen. Geconcludeerd kan worden dat in Nederland de adhesiefbrug ten onrechte een slechte naam heeft, terwijl het een voorspelbare en betrouwbare restauratie blijkt te kunnen zijn. Hoewel diverse auteurs concluderen dat cantilever adhesiefbruggen het in vergelijkbare situaties beter doen dan de conventionele adhesiefbruggen, is verder onderzoek naar de levensduur van dit type brug geboden.

Indicatie: Wat ons betreft ligt het indicatiegebied in de esthetische zone; (van 1.5 t/m 2.5 en hun antagonisten). In de zijdelingse delen kunnen de krachten zo onvoorspelbaar groot zijn dat de overlevingskansen voor dit type brug niet bemoedigend genoemd kunnen worden. Cuspidaat geleiding werkt mee aan een langere levensduur.

Prepareren: Er moet natuurlijk ruimte gecreëerd worden voor de vleugel die op (of in) het pijlerelement rust. Het liefst zien we dat de tandarts (ook hier weer) twee alginaatafdrukken maakt en deze instuurt voor eenvoudige studiemodellen. Wij kunnen dan met de tandarts meedenken en bijvoorbeeld een proefpreparatie op het model maken. In ieder geval is het van zeer groot belang dat de etsbrug goed past, het mooist is dat u een preparatie maakt zoals een inlay of pinledge preparatie. U moet er van uit gaan dat de etsbrug van zichzelf al goed moet passen en dat hij ook enige mechanische retentie heeft. Het cement alleen is niet voldoende om de brug op zijn plaats te houden hoe goed het ook is, het is ook de vormgeving van de preparatie die mee werkt aan het houvast na plaatsen.

Vervaardiging: De klassieke etsbrug wordt in ons laboratorium vervaardigd van Vitallium staal en opgebouwd met Estenia composiet. Op verzoek kunnen we de brug ook opbakken met porselein. Het voordeel van het werken met composiet is dat u zelf in geval van problemen op eenvoudige wijze de dummy kunt repareren met composiet.

Cementeren: Wij stralen in het laboratorium de te cementeren delen met aluminiumoxyde en brengen een metal primer aan, en vervolgens bond 1 & 2. We gebruiken hiervoor een systeem van Shofu, genaamd Ceraresin bond. De brug is dus voorbereid voor plaatsen. Het cementeren kunt u met Panavia doen of met elk ander vergelijkbaar cement of met composiet. Best onder cofferdam.