van goud maken we ook nog wel eens. Op zich zijn het zeer duurzame restauraties en kunnen decennia lang mee als ze goed gemaakt zijn. Het is echter geen minimaal invasieve restauratie en eist opoffering van relatief veel tandmateriaal. Het is trouwens wel de restauratie die de tandarts zelf verkiest als het om zijn/haar eigen voorziening zou gaan, dat zegt voldoende over de betrouwbaarheid van deze manier van restaureren.