Iedere maand worden er maandnota’s verstuurd voor de geleverde werkstukken. Dit doen wij ongeveer 5 dagen na afsluiting van de maand. Er bestaan 3 mogelijkheden om uw maandnota te voldoen:

  1. Bank/Giro
    U maakt binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag aan ons over.
  2. Automatische Incasso
    U kunt gebruikmaken van de automatisce incasso. Wij laten dan het bedrag van de maand factuur onder aftrek van 2% betalingskorting, op de 20e van de opvolgende maand, van uw bankrekening afschrijven.
  3. American Express
    U kunt ook het bedrag van de maandnota voldoen via de Goedegebuure American Express kaart. Aan het eind van de maand krijgt u uw afschrift van uw American Express card. Hierop staat ook de factuur van Goedegebuure vermeld. U kunt dan sparen voor cadeaus en vliegpunten.

Neemt u voor meer informatie contact op met onze boekhouding.
Mailt u hen hier direct.