werken en naar school
Het vak van tandtechnicus kun je het beste leren, door een combinatie te maken van theorie op school en praktijk in het bedrijf. In deze vorm is ook de samenwerking tussen de opleiding en ons bedrijf gegoten. Je gaat één dag in de week naar school en de rest van de week werk je in ons bedrijf. Als je voor ons bedrijf als leerling aan de slag wilt, dan is onderstaande informatie over de opleiding van belang

Opleiding
De opleiding die wordt gevolgd is een tandtechnische opleiding die wordt verzorgd door het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (IVT) te Nieuwegein, onderdeel van het landelijk orgaan SVGB (stichting Vakopleidingen Gezondheidstechnische Beroepen). De opleiding bestaat uit verschillende fases. Je hebt een eerste fase van 2 jaar die opleidt tot assistent tandtechnicus, gevolgd door nog eens 2 jaar opleiding tot tandtechnicus, waarna je nog een jaar specialisatie kunt volgen. Je gaat tijdens de opleiding 1 dag in de week naar school (in Nieuwegein) de rest van de week ben je werkzaam binnen het bedrijf.

Certificaat
Ons bedrijf voldoet aan de wettelijke criteria verbonden aan het certificaat Erkend Leerbedrijf van het IVT

Salaris
Je zult net als alle andere medewerkers binnen het bedrijf een volwaardig salaris ontvangen conform de CAO voor de tandtechniek. Tijdens de dagen dat je naar school gaat krijg je ook een salaris uitbetaald.

Kosten van de opleiding
De kosten van de opleiding die je gaat volgen zullen door het bedrijf betaald worden.

Hulpmiddelen
Het bedrijf zal je de hulpmiddelen die nodig zijn voor het volgen van de studie ter beschikking stellen. Je zult de beschikking hebben over studieboeken, werkkleding en veiligheidsmiddelen. Je kunt gebruik maken van de gereedschappen en instrumentarium dat aanwezig is binnen het bedrijf.

Praktijkbegeleider
Binnen ons bedrijf kennen we, door het IVT erkende, praktijk-begeleiders. Deze praktijkbegeleiders zullen je helpen bij het maken van de werkstukken die je voor school moet maken. Je kunt bij deze praktijkbegeleiders natuurlijk ook terecht met vragen over werkstukken die je in de dagelijkse praktijk tegenkomt. De praktijkbegeleiders zijn voor het bedrijf ook de mensen die de contacten met school hebben. Zij zijn volledig op de hoogte van de opleidingseisen, huiswerkbegeleiding, school-resultaten etc. van de leerlingen.

Huiswerkavonden
De praktijkbegeleiders verzorgen iedere week een huiswerkavond. Je kunt op die avond onder begeleiding van je praktijkbegeleider de opdrachten die je van school hebt meegekregen maken. We verwachten van jou dat je iedere week op deze avond aanwezig zult zijn.

Begeleidingsplan
Om het bedrijf te leren kennen en daarmede alle facetten van de tandtechniek zal er samen met je praktijkbegeleider een begeleidingsplan worden opgesteld. Je kunt dit zien als interne stages. Als je in de laatste jaren van je opleiding zit zullen er ook externe stages in je begeleidingsplan worden opgenomen.

Beoordelingsgesprek
Halverwege en/of aan het einde van het schooljaar zul je, naast je cijferlijst van school ook een beoordelingsgesprek krijgen met minstens één van de praktijkbegeleiders.

Aanwezigheid op school
We gaan er natuurlijk van uit dat je alle lessen zult volgen. Wij worden door de school nauwkeurig op de hoogte gehouden over je afwezigheid en de reden daarvan