Als je door wetenschappelijk onderzoek gesteund wordt in je keuzes, voelt dat heel lekker. Dat geldt ook voor onze keuze voor POM.

Lees hieronder de samenvatting en klik door als je meer wilt lezen.

In vergelijking met traditionele thermoplastische en pers- productietechnieken maken computerondersteund ontwerpen (CAD) en computerondersteunde fabricage (CAM) technologieën het gemakkelijker om moderne herstellende en prothetische materialen te verwerken met verbeterde materiaaleigenschappen. In de tandheelkunde zijn tandkleurige alternatieven voor op metaal en PMMA gebaseerde structuren voor toepassing in uitneembare tandheelkundige prothesen ontstaan. Met betrekking tot dit aspect biedt het huidige artikel een overzicht van de specifieke materiaaleigenschappen van polyoxymethyleen (POM). Verder bekijkt het wetenschappelijke literatuur geïndexeerd in PubMed en Web of Science die zich richt op RDP’s (Removable Dental Prosthesis ofwel uitneembare tandheelkundige prothesen) vervaardigd uit POM in de afgelopen 10 jaar. Ten slotte wordt een prothetische rehabilitatie van een patiënt met een RDP vervaardigd uit POM geïllustreerd, en worden observaties tijdens een follow-up van 10 maanden beschreven. Wetenschappelijke gegevens en klinische observaties geven aan dat polyoxymethyleen een veelbelovend materiaal is dat lacunes in tandheelkundige therapeutische opties overbrugt. Hoewel de overlevingstijd beperkt kan zijn vanwege slijtage, kan POM een gunstige optie zijn voor toepassing in semi-permanente restauraties.

Voor toepassingen in de tandheelkunde heeft polyoxymethyleen niet alleen het voordeel van hypoallergene eigenschappen. Hoewel POM traditionele materialen voor RDP’s (Remobavle Partial Dentures) niet kan vervangen, is het een interessante optie voor patiënten waarvoor speciale eisen aan tandheelkundige materialen gesteld worden. In dit geval was er een patiënt die uitgebreide behandeling (prepareren/beslijpen) van zijn tanden weigerde en sceptisch was over legeringen. Bovendien kan POM dienen als tijdelijke restauratie van elementen met slijtage met materiaal in de kleur van de eigen dentitie, voordat de definitieve restauratie plaatsvindt. Het materiaal is goedgekeurd voor toepassing in RDP’s, maar beperkt tot voorlopige kronen en bruggen voor toepassing in FDP’s (Fixed Partial Dentures – traditionele kronen en bruggen). Zoals geïllustreerd in het huidige casusrapport kan slijtage bij patiënten met bruxisme vroegtijdige vervanging van de restauratieve- of prothetische voorziening vereisen. Desalniettemin lijkt POM een interessante monolithische, tandkleurige behandelingsmogelijkheid voor prothetisch-restauratieve voorzieningen. Het materiaal biedt voldoende kleurstabiliteit en hechting van tandplak in klinisch gebruik. Niettemin moeten klinische onderzoeken naar de toepassing van het materiaal in de tandheelkunde worden uitgevoerd. De virtuele constructie en bewerking van RPDs gemaakt van POM met behulp van tandheelkundige CAD-CAM-software en -hardware is een uitvoerbare optie.

Klik hier voor het hele artikel

Categories:

Tags:

Comments are closed