Bij Goedegebuure tandtechniek bouwen we al sinds de start van het bedrijf aan onze tandtechnische ontwikkeling. Dat begint bij de vakopleiding en gaat vervolgens door in het volgen van eindeloos veel nascholing voor tandartsen (want voor tandtechnici bestaat er in Nederland geen nascholing).

Hoe wordt je uitblinker?

Door het volgen van die nascholing en vervolgens het ontmoeten van andere tandheelkundig geïnteresseerden op deze bijeenkomsten, communiceer je veel met deze mensen en groeit je netwerk. Gaandeweg ontwikkel je een eigen visie op tandheelkunde en daardoor op tandtechniek en producten die je zou kunnen voeren. Door het enthousiasme dat je ontwikkelt in de loop van jaren kom je zo af en toe onderwerpen, producten of materialen tegen (bijvoorbeeld de beugel tegen snurken en slaapapneu in ’97) waar je heel blij van wordt.

Vervolgens ga je veel gerichter kijken naar zo’n onderwerp, je gaat gericht naar voordrachten en cursussen hierover, leest er artikelen en boeken over en je zorgt dat je er alles van te weten komt. Je implementeert het product in het bedrijf en zorgt er voor dat er kennis en vaardigheid op dit nieuwe gebied bij de tandtechnici komt. Tenslotte zorg je voor het ontwikkelen van een tandheelkundige cursus. Onze cursuslijn hebben we ‘College door Collega’s’ genoemd. In bijna elke cursus zit naast een tandheelkundige ook een tandtechnische component.

Dát is de manier waarop onze ‘uitblinkers’ zijn ontstaan – het is een keten van wetenschap, materiaalkunde, tandheelkundige en tandtechnische kennis , gecombineerd met overdracht van kennis.

Bij Goedegebuure zijn we uitblinkers in:

Creativiteit in minimaal invasief meedenken in behandelplannen

Af en toe twijfelt u over een restauratief behandelplan dat u uw patiënt aan biedt. Dan is het prettig om met een tandtechnische collega te overleggen die vanuit tandtechnisch oogpunt met uw casus mee denkt. Onze technici zijn door de vele gevallen van gebitsslijtage waar ze bij betrokken zijn – óók van gemutileerde dentities – gefocust op minimaal invasief tandheelkundig denken. U zult merken dat het prettig is om met een goed geïnformeerde tandtechnische collega te overleggen die met u mee denkt.

Indirecte partiële handgemaakte
composiet restauraties van Estenia.

Estenia -een hybride keramiek van Kuraray- is een materiaal waar de tandtechnicus mooie indirecte restauraties mee kan maken. Net als u bouwen we het materiaal laagje voor laagje op en harden het uit met licht (en tenslotte met licht én warmte in een oven). Wij vinden het een uitstekend materiaal om te gebruiken voor een indirecte partiële restauratie daar waar een directe composiet restauratie waar u aan bezig bent té groot wordt om het technisch nog goed uit te kunnen voeren.

Opbeetplaten en splints

Om een goede opbeetplaat te kunnen maken -wij hebben 5 soorten in ons assortiment- moet de uitvoerend tandtechnicus overzicht hebben in occlusie en articulatie én het kan soms van toegevoegde waarde zijn als deze ook geïnformeerd is over de achtergrond van splint therapie. Bent u zelf op zoek naar scholing op het gebied van splint therapie en Centrale Relatie bepaling? Wij verzorgen regelmatig de cursus ‘splinttherapie in de algemene praktijk’ met als docent tandarts-gnatholoog dr. James Huddleston Slater uit Groningen. Er zit ook een flink stuk ‘occlusie en articulatie’ in. Onze tandtechnici hebben deze cursus natuurlijk al gevolgd.

Restauratieve behandeling van gebitsslijtage

De restauratieve behandeling van gebitsslijtage (direct/indirect restaureren gecombineerd) inspireert ons elke keer weer opnieuw om zo’n casus tot een goed einde te brengen; minimaal invasief en adhesief met de behandeling meedenkend. We houden ons sinds 2005 intensief met gebitsslijtage bezig. In de loop van de tijd is daar een restauratief concept uit ontstaan dat door iedere behandelaar die affiniteit met de adhesieve tandheelkunde heeft uitgevoerd kan worden. Ook verzorgen we een klinische cursus over dit onderwerp: ‘de restauratieve behandeling van gebitsslijtage’ (7 dagdelen colleges en 4 dagdelen practicum) waar ook weer een belangrijk deel occlusie en articulatie in opgenomen is.

De vezelversterkte adhesief brug

Begin van de jaren ’00 ontdekten we de mogelijkheid van het werken met vezelversterking gecombineerd met tandtechnische composieten. Estenia in dit geval. We hebben ervaring opgebouwd met het vervaardingen van de indirecte vezel versterkte adhesief brug en zijn goed ingevoerd in deze manier van werken (en denken) welke naast nieuwe mogelijkheden ook haar beperkingen kent. Tandartsen en collega tandtechnici uit het hele land zoeken ons op om deze voorziening te laten maken. Voor het toepassen van FRFPS’s verzorgen wij jaarlijks een nascholingscursus voor tandartsen.

De VP – Nijmeegse school sinds 4 decennia.

Goedegebuure tandtechniek heeft 40+ jaar een uitstekende reputatie op het gebied van de uitneembare prothetiek. Door regelmatige samenwerking met de Nederlandse universiteiten en Centra voor Bijzondere Tandheelkunde laten we zien dat de tandtechnicus een belangrijke rol vervult in het prothetische proces. Wij kennen de grillen van de uitneembare prothetiek en staan u graag bij in het vinden van oplossingen. Bent u geïnteresseerd in een klinische cursus op VP gebied, laat het ons weten. Wij verzorgen deze regelmatig.

De cantilever adhesief brug in de esthetische  zone

Goedegebuure tandtechniek heeft zich vanaf de introductie (begin jaren ’80) van deze solitaire tandvervanging geïnteresseerd voor deze manier van restaureren en is inmiddels een kenniscentrum op dit terrein geworden. Er komt uit onderzoek steeds meer informatie beschikbaar over de anterieure cantilever adhesiefbrug én er komen regelmatig nieuwe materialen bij. Momenteel hebben we 5 varianten in ons assortiment; gemaakt van metaal/hybride keramiek, van (geperst) Lithium disilicaat óf brugjes gemaakt van zirconia … daagt u ons maar uit. Wilt u meer weten van deze manier van restaureren dan is het goed om te weten dat we jaarlijks een nascholingscursus organiseren met als titel ‘de duurzame adhesief brug’.

De dynamische restauratie op het implantaat.

Goedegebuure tandtechniek volgt de tandheelkundige en tandtechnische ontwikkelingen op de voet en natuurlijk de digitalisering op dit vakgebied. We werken alleen met originele implantaatonderdelen. Onze favoriete restauratie van dit moment is de dynamische restauratie op het implantaat – de Vita Enamic kroon die CAD Cam ontworpen en digitaal gefreesd wordt. Deze restauratie is het best geschikt in de zijdelingse delen, gemaakt van Hybride keramiek – primair dus een kerámisch materiaal – monolithisch, is véél minder hard dan Lithium disillicaat en Zirconium Oxide, is een materiaal dat in lichte mate kán (en mag) slijten …, is eenvoudig in te slijpen én te polijsten, en is misschien wel het mooiste materiaal op de markt van dit moment …

Nascholing en training voor tandartsen.

Begin jaren ’00 startten we met College door Collega’s. Deze cursussen vinden plaats bij Goedegebuure tandtechniek in Ede, hebben een Q-certificering en zijn altijd kleinschalig. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar. In deze cursussen proberen we een connectie te maken tussen tandheelkunde en tandtechniek. Beide professies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden hetgeen naar onze smaak in nascholingscursussen niet altijd voldoende tot uiting komt. We streven er naar cursussen te ontwikkelen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

Expert in en grondlegger van de tandheelkundige slaapgeneeskunde in Nederland.

Het Mandibulair Repositie Apparaat voor patiënten met OSAS hebben we in ’97 ontdekt op een tandheelkundig congres in Amerika. Samen met tandarts-gnatholoog Frits de Vries nam Goedegebuure het initiatief om deze in Nederland nog volledig onbekende specialisatie in de tandheelkunde te ontwikkelen en uit te dragen – het toepassen van het MRA als therapie voor snurken en het Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Goedegebuure ontwikkelde verder op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde en organiseerde cursussen voor tandartsen. Als u met ons wilt samenwerken voor het aanmeten van de MRA – de SomnoDent – adviseren wij u een cursus daar voor te volgen en is het nodig dat u (door ons) gecertificeerd wordt. Dat is omdat alle producenten en behandelaars over de hele wereld in de keten een identiek vereist kennisniveau moeten hebben opgedaan.