Uitblinkers  


Uitblinkers  


Bij Goedegebuure tandtechniek bouwen we al sinds de start van het bedrijf aan onze tandtechnische ontwikkeling. Dat begint bij de vakopleiding en gaat vervolgens door in het volgen van eindeloos veel nascholing voor tandartsen (want voor tandtechnici bestaat erin Nederland geen nascholing).

Hoe word je uitblinker?

 

Door het volgen van die nascholing en vervolgens het ontmoeten van andere tandheelkundig geïnteresseerden op deze bijeenkomsten, communiceer je veel met deze mensen en groeit je netwerk. Gaandeweg ontwikkel je een eigen visie op tandheelkunde en daardoor op tandtechniek en producten die je zou kunnen voeren. Door het enthousiasme dat je ontwikkelt in de loop van jaren kom je zo af en toe onderwerpen, producten of materialen tegen (bijvoorbeeld de beugel tegen snurken en slaapapneu in ’97 en de voorziening die we uit Polyoxymethyleen maken sinds 2020) waar je heel blij van wordt.

Vervolgens ga je veel gerichter kijken naar zo’n onderwerp, je gaat gericht naar voordrachten en 


cursussen hierover, leest er artikelen en boeken over en je zorgt dat je er alles van te weten komt. Je implementeert het product in het bedrijf en zorgt er voor dat er kennis en vaardigheid op dit nieuwe gebied bij de tandtechnici komt.

Tenslotte zorg je voor het ontwikkelen van een tandheelkundige cursus.

Onze cursuslijn hebben we ‘College door Collega’s’ genoemd. In bijna elke cursus zit naast een tandheelkundige ook een tandtechnische component. Dát is de manier waarop onze ‘uitblinkers’ zijn ontstaan – het is een keten van wetenschap, materiaalkunde, tandheelkundige en tandtechnische kennis, gecombineerd met overdracht van kennis.

Bij Goedegebuure zijn we uitblinkers in:

Bij Goedegebuure zijn we uitblinkers in:

Het verst met de digitale prothese

Bij Goedegebuure tandtechniek hebben we ons de laatste jaren doorontwikkeld op het gebied van digitale prothetische tandtechniek. Zo lopen we voorop in de ontwikkeling van nieuwe workflows. Digitaal vervaardigde VP’s, PP’s, frames, splints en nog veel meer, vormen inmiddels een groot gedeelte van ons dagelijks werk.

Deze producten worden in huis ontworpen en gefreesd.

Opbeetplaten en splints

Om een goede opbeetplaat te kunnen maken -wij hebben 5 soorten in ons assortiment- moet de uitvoerend tandtechnicus overzicht hebben in occlusie en articulatie én het kan soms van toegevoegde waarde zijn als deze ook geïnformeerd is over de achtergrond van splint therapie. Bent u zelf op zoek naar scholing op het gebied van splint therapie en Centrale Relatie bepaling? Wij verzorgen regelmatig de cursus ‘splinttherapie in de algemene praktijk’ met als docent tandarts-gnatholoog dr. James Huddleston Slater uit Groningen. Er zit ook een flink stuk ‘occlusie en articulatie’ in. Onze tandtechnici hebben deze cursus natuurlijk al gevolgd.

Restauratieve behandeling
van
gebitsslijtage

De restauratieve behandeling van gebitsslijtage (direct/indirect restaureren gecombineerd) inspireert ons elke keer weer opnieuw om zo’n casus tot een goed einde te brengen; minimaal invasief en adhesief met de behandeling meedenkend. We houden ons sinds 2005 intensief met gebitsslijtage bezig. In de loop van de tijd is daar een restauratief concept uit ontstaan dat door iedere behandelaar die affiniteit met de adhesieve tandheelkunde heeft uitgevoerd kan worden. Ook verzorgen we een klinische cursus over dit onderwerp: ‘de restauratieve behandeling van gebitsslijtage’ (7 dagdelen colleges en 4 dagdelen practicum) waar ook weer een belangrijk deel occlusie en articulatie in opgenomen is.

De vezelversterkte adhesief brug

Begin van de jaren ’00 ontdekten we de mogelijkheid van het werken met vezelversterking gecombineerd met tandtechnische composieten. Estenia van Kuraray in dit geval.

We hebben ervaring opgebouwd met het vervaardingen van de indirecte vezel versterkte adhesief brug en zijn goed ingevoerd in deze manier van werken (en denken) welke naast nieuwe mogelijkheden ook haar beperkingen kent. Tandartsen en collega tandtechnici uit het hele land zoeken ons op om deze voorziening te laten maken. Voor het toepassen van FRFPS’s verzorgden wij jaarlijks een nascholingscursus voor tandartsen.

Expert en grondlegger van
de
tandheelkundige
slaapgeneeskunde 
Nederland

Het Mandibulair Repositie Apparaat voor patiënten met OSAS hebben we in ’97 ontdekt op een tandheelkundig congres in Amerika. Samen met tandarts-gnatholoog Frits de Vries nam Goedegebuure het initiatief om deze in Nederland nog volledig onbekende specialisatie in de tandheelkunde te ontwikkelen en uit te dragen – het toepassen van het MRA als therapie voor snurken en het Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Goedegebuure ontwikkelde verder op het gebied van de tandheelkundige slaapgeneeskunde en organiseerde cursussen voor tandartsen. Als u met ons wilt samenwerken voor het aanmeten van de MRA – de SomnoDent – adviseren wij u een cursus daarvoor te volgen.

Bijzondere tandtechniek voor de bijzondere tandheelkunde 

Uitblinker op het gebied van bijzondere (unieke) prothetische voorzieningen voor gedifferentieerde tandartsen die werkzaam zijn voor bijzondere zorggroepen in de Bijzondere Tandheelkunde zoals de Maxillo Faciale Prothetiek, Angstigen en Gehandicapten en op gebied van de Orofaciale pijn.

Veel van de voorzieningen die we maken voor CBT’s, zijn voorzieningen gemaakt in POM. Toevallig zijn we daar ook uitblinker in.

De VP-Nijmeegse school 
sinds 4 decennia

Goedegebuure tandtechniek heeft nationaal al 45+ jaar een uitstekende reputatie op het gebied van de uitneembare prothetiek. Door regelmatige samenwerking met de Nederlandse universiteiten en Centra voor Bijzondere Tandheelkunde laten we zien dat de tandtechnicus een belangrijke rol vervult in het prothetische proces. Wij kennen de grillen van de uitneembare prothetiek en staan u graag bij in het vinden van oplossingen. Bent u geïnteresseerd in een klinische cursus op VP gebied, laat het ons weten.

Nascholing en training 
voor tandartsen

Begin jaren ’00 startten we met College door Collega’s. Deze cursussen vinden plaats bij Goedegebuure tandtechniek in Ede, hebben een Q-certificering en zijn altijd kleinschalig. College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar. In deze cursussen proberen we een connectie te maken tussen tandheelkunde en tandtechniek. Beide professies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden hetgeen naar onze smaak in nascholingscursussen niet altijd voldoende tot uiting komt. We streven er naar cursussen te ontwikkelen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

Daarnaast proberen we regelmatig een kwalitatief hoogstaand congres voor tandartsen te organiseren gelardeerd met gezellige sociale activiteiten.

POM heeft ontelbare mogelijkheden

Sinds onze ontdekking van het materiaal Polyoxymethyleen (POM) vlak voor de eerste lock down van maart 2020 zijn we al drie jaar lang elke dag bezig geweest met dit nieuwe materiaal. We hebben er veel ervaring mee opgebouwd en weten we welke voorzieningen we wel willen en kunnen maken en welke niet.

Het is nu wellicht tijd om onze ervaringen van de afgelopen jaren te delen ook al omdat er recent een wetenschappelijk artikel is verschenen in het Journal of Clinical Medicine MDPI over dit bijzondere materiaal.