Verslag van de ITI Thema-avond ‘Chirurgische en restauratieve complicaties in de implantologie

Datum:

4 November 2019

Locatie:

van der Valk Houten

Docenten:

Prof. dr. M.S. Cune
Prof. dr. E.B. Wolvius

Wanneer een afdrukstift (minimaal) stoort tegen een element is het soms nodig deze afdrukstift te beslijpen. Een Flosdraadje moet tussen element en afdrukstift door kunnen.

Bij de vervanging van 2 elementen in het onderfront wordt vaak gekozen voor een cantilverbrug constructie op 1 implantaat (ivm geen ruimte voor 2 implantaten).

Gewenst is 2.5/3mm gingiva boven het implantaatoppervlak (normaal gezien de biologische breedte).

Permucosale doorgang, de doorgang van het implantaat abutment door de mucosa.

Wanneer edentate patiënten sneller geïmplanteerd worden is er minder ruimte voor de voorziening in de verticale zin (suprastructuur en prothese).

Bij een extreem atrofische onderkaak, ligt de nervus mentalis op de top van de kaak.